Onze Visie

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving, ongeacht afkomst, religie, ideologie, inkomen…

We streven samen naar een volwaardige sociale positie en gelijke kansen!

Samenkomen van mensen, leefwerelden

We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan en mag zijn.

We zien ontmoeten als het creëren van een moment zonder drempels waar verschillende werelden elkaar kunnen zien, kunnen leren kennen, samen dingen kunnen beleven…

Door samen op verhaal te komen, gaan we in elkaars schoenen staan. We geloven in de kracht van ontmoeting om terug iemand te worden en te groeien in onze groep, in de eigen leefwereld en in de samenleving.

Op gelijke voet

We geloven dat iedereen geboren is met krachten en talenten. Maar door situaties van uitsluiting raken onze krachten vaak op en worden onze talenten gedoofd… We hopen dat door deze ontmoetingen iedereen opnieuw in zichzelf gaat geloven en daardoor weer moed krijgt en zijn/haar talenten weer volop laat groeien en bloeien.

Je mag er zijn, wie je ook bent, van waar je ook komt

Iedereen is anders en iedereen telt mee. Daar gaan we van uit. En we gaan ook met die verschillen aan de slag. Ook al is het dikwijls met een bluts en met een buil…

Door ontmoeting leren we elkaar kennen en leren we van elkaar. Vanuit de verschillende leefwerelden, verhalen, ervaringen en perspectieven werken we samen aan een menswaardig bestaan voor iedereen.