Winkelen voor leden die niet meer in Nevele wonen

Omdat onze groep steeds groter wordt en we niet graag onze leden die naar Deinze verhuisd zijn in de kou laten, hebben we een oproep gedaan aan Het Huis van het Kind, de collega’s van de armoedebewegingen en het stadsbestuur om ook in Deinze een dergelijk initiatief te organiseren.

Dit is niet zo eenvoudig omdat een locatie, vrijwilligers en een trekker van dit initiatief moet gevonden worden!

Ondertussen kunnen we voor onze leden uit Deinze per trimester een extra winkelbeurt organiseren. Eveneens op afspraak.